Home

Tuintherapie richt zich op de groei en bloei van mensen. Het einddoel is niet de perfecte plant of de volmaakte groente te kweken. De gezondheid en het welzijn van de cliënt is het hoofddoel en natuur en planten vormen hiertoe een middel.

VZW Terra-Therapeutica: Tuintherapie en therapeutische tuinen voor kwetsbare personen.

23 oktober 2018: studiedag tuintherapie en therapeutische tuin binnen de ouderenzorg  VOLZET 

19 november 2018: Seminarie: Therapeutisch tuinieren in de ouderenzorg

 

Laatste nieuws

Onze directeur, Ellen Dehennin, ergotherapeut UPC Kortenberg, wint de posterprijs op het negende Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres van 18 en 19 september 2018, dit met haar poster “tuintherapie bij dementie”