Home

VZW Terra-Therapeutica: Tuintherapie en therapeutische tuinen voor kwetsbare personen.

 

Tuintherapie richt zich op de groei en bloei van mensen. Het einddoel is niet de perfecte plant of de volmaakte groente te kweken. De gezondheid en het welzijn van de cliënt is het hoofddoel en natuur en planten vormen hiertoe een middel.

 

 

Lid worden voor slechts 10 euro 

… en geniet van

10% korting​​ bij deelname op door ons georganiseerde​​ studiedagen
10% korting​​ op publicaties
het​​ 3 maandelijks​​ digitaal of papieren​​ ledenblad met jaarlijks 1 themablad.

Raadpleeg lid worden

Agenda

Om welbekende redenen is er voorlopig geen agenda. 

Voor wie thuis of in de tuin zit, even ter overdenking: 

“Doorheen de geschiedenis is een tuin een geliefkoosd toevluchtsoord als de menselijke conditie op het spel staat. Zo kan een tuin in een periode van duisternis een kracht van menselijkheid worden. Gekende voorbeelden doorheen de geschiedenis zijn: De tuin van Epicurus gesticht in 306 VX, een duistere periode in Griekse wereld.

16 eeuwen later, een periode dat Europa geteisterd werd door de pest, werd de ‘Decamerone’ van Giovanni Boccaccio, Italië, 1349-1360, geschreven. De Decamerone bestaat uit honderd novellen, verteld door drie mannen en zeven vrouwen tijdens een veertien dagen durend verblijf op een buitenplaats, op de vlucht voor de pest die in Florence woedt. Om de tijd te doden vertellen ze mekaar verhalen, wandelen in de tuin, converseren…. Buiten de muren heerst anarchie, in de tuin bestaat vriendschap, respect,… binnen een hoogst georganiseerde structuur. Ingaand tegen egoïstische impulsen bestaat er een stabiliteit. De verhalen verteld in de tuin kennen eenzelfde ritmiek en verrassende elementen als de tuin. Zowel verhalen als een tuin laten toe om afstand te nemen van een ‘duistere realiteit’ en het menselijke te vieren. Menselijk zijn bij Boccaccio is ‘kwetsbaar’ zijn; onze menselijke conditie is weinig heroïsch en het is via het alledaagse dat we onze ethische verantwoordelijkheid voor onze naaste moeten opnemen, hem doorheen de dag moeten helpen.”

 

een blik op de therapeutische tuin van Leuven Centraal   

Recent Verschenen 

Brochure Good Planet over ‘Intergenerationele tuinen”

Rapport van Instituut voor Natuureducatie over “Jeugd, Natuur en Gezondheid”

‘Health visuals’ voor mensen met dementie en een verstandelijke beperking, ‘De rust van de natuur’ 

In de media 

Knack, 9 oktober 2019Tuintherapie. Bij milde depressies kan tuinieren even effectief zijn als antidepressiva

Het Laatste Nieuws, 23 oktober 2019Gedetineerden van Leuven Centraal wandelen voortaan door binnentuin en niet meer tussen beton

Het Laatste Nieuws, 10 februari 2020Stadsbestuur Sint-Truiden en Asster slaan handen in mekaar voor therapeutische buurttuin

Laatste nieuws

Samenwerking tussen diverse partners voor Groen & detentie

Dank zij de ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting kunnen we het boek Jardintégration‘  van Christian Badot laten vertalen. Het boek is het relaas van Christian Badot die als blinde via tuinieren zijn leven terug op de rails krijgt en voor wie tuinieren een levenshouding wordt. Tevens bevat het boek een schat aan informatie hoe je als blinde kan tuinieren.