Home

Tuintherapie richt zich op de groei en bloei van mensen. Het einddoel is niet de perfecte plant of de volmaakte groente te kweken. De gezondheid en het welzijn van de cliënt is het hoofddoel en natuur en planten vormen hiertoe een middel.

VZW Terra-Therapeutica: Tuintherapie en therapeutische tuinen voor kwetsbare personen.

Laatste nieuws

Onze directeur, Ellen Dehennin, ergotherapeut UPC Kortenberg, wint de posterprijs op het negende Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres van 18 en 19 september 2018, dit met haar poster “tuintherapie bij dementie” 

Verschenen bij “Natuur & Mens VZW”“Over groen en gezondheid: groen als medicijn”

Nederlands  Onderzoek toont aan dat ‘Groene dagbesteding in de stad ‘ een surplus is op diverse levensdomeinen voor mensen met dementie

Verschenen bij Instituut voor Natuureducatie “Alle ouderen naar buiten”

Eerste publicatie van VZW Terra-TherapeuticaPraktijkboek tuintherapie: betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg