Home

“…De tuin is dat toegeëigend stukje wereld waarin we ons in alle beslotenheid kunnen terugtrekken en die we vanuit onze eigen dromen en verlangens uitbouwen tot een persoonlijke idylle. Ze vertelt zo iets over wie we zijn en hoe we naar de wereld kijken…” (Atelier Bildraum, voorstelling ‘in between violet and green) . 

AGENDA
  • 20/09/2017  van 10 hr tot 11.30 hr, open hoorzitting in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement over ‘Groen en gezondheid’; deze hoorzitting is een uitvloeisel van de samenwerking tussen diverse partners (Terra-Therapeutica, Landelijke Gilden, Steunpunt Groene Zorg, VELT, Natuurpunt, Hogeschool PXL en Limburg.net). Deze samenwerking, vergelijkbaar met de Engelse Green Care Coalition zal hopelijk leiden tot concrete acties op het terrein.  
  • 22-24/09/2017,  Internationalen Gesellschaft Gartentherapie, Duitsland, deelname aan de ‘Internationale Grünberger Gartentherapietage’: Ergotherapeuten helfen Gefangenen auszubrechen! bei Chris Van Bastelaere, Mittbegründerin von Terra-Therapeutica und Soetkin Driesen, Ergotherapeutin  GartentherapieTagen.
OP POLITIEK VLAK
IN DE PERS: ‘GROEN EN GEZONDHEID’
LAATSTE NIEUWS
  • Als kleine speler mochten we 300 deelnemers verwelkomen op onze tweedaagse rond ‘Groen en gezondheid’, dit gespreid over de vormingen van maandag 20 maart en de gezamenlijke studiedag van dinsdag 21 maart 2017. De tweedaagse was resultaat van een samenwerkingsverband tussen diverse partners: Hogeschool PXL, Limburg.net, Terra-Therapeutica, Natuurpunt en VELT.
  • Jaarverslag Penitentiaire Inrichting Wortel met op pagina 11 beschrijving van de tuinwerking  Jaarverslag_PI_Wortel_2016[8234]
  • 9 juni 2017, opening belevingstuin “‘t Hofke” in Woonzorgcentrum ’t Kempken (Dilsen-Stokkem) ’t Hofke
  • 28 juni 2017, uitreiking eerste attesten ‘basisvorming tuinieren’ aan 4 gedetineerden in de Penitentiaire Instelling Wortel
  • Projectoproep ‘volkstuinen’ 2017 van de Vlaamse Landmaatschappij met specifieke aandacht voor ‘welzijnssector of jongeren’

f443693ab16fae964ec07276e28bc50a

 

Het uurtje dat ik geknield een groentebed wied, dan verdwijnt de pijn en alles… Het eeuwig herhalende van het wieden is als een eredienst. In de aarde en de plantenwereld is niets veranderd sinds we kinderen waren en dat is een hele geruststelling. (Herman Hesse, Nobelprijswinnaar literatuur op 80 jarige leeftijd)

 

 

Je vindt ons terug op https://www.facebook.com/Terra-therapeutica-135004563511060/

Met dank aan onze partners, sponsors, medewerkers, sympathisanten en vrijwilligers. 
logo-limburg-net

1314_logo_pxl_hogeschool      merken-logo-fiskars