Home

VZW Terra-Therapeutica: Tuintherapie en therapeutische tuinen voor kwetsbare personen.

Tuintherapie richt zich op de groei en bloei van mensen. Het einddoel is niet de perfecte plant of de volmaakte groente te kweken. De gezondheid en het welzijn van de cliënt is het hoofddoel en natuur en planten vormen hiertoe een middel.

 

 

Lid worden voor slechts 10 euro 

… en geniet van

10% korting​​ bij deelname op door ons georganiseerde​​ studiedagen
10% korting​​ op publicaties 
het​​ 3 maandelijks​​ digitaal of papieren​​ ledenblad met jaarlijks 1 themablad.

Raadpleeg lid worden

Agenda

Donderdag 1 april 2021, on line eventZuurstof voor de gevangenis’.

Wie het event gemist heeft kan het herbekijken op https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/atelier/small-talk/zuurstof-voor-de-gevangenis

Donderdag 20 mei 2021, webinar “Ergotherapie en detentie”  door Johan Lemmens, PXL ergotherapie. 

Verschenen 

 

De eerste Nederlandstalige publicatie over therapeutische tuinen

Verschijningsdatum: begin januari 2021 

Lees hier de inhoudsopgave

 

 

 

In de media 

CG Concepts, Maart 2021, Proefprojecten ‘Zuurstof voor de gevangenis’

Laatste nieuws

Maart 2021: Het Nederlandse Rijksvastgoedbedrijf formuleert aanbevelingen voor de vergroening van justitiële instellingen.  Erin opgenomen als voorbeelden zijn de moestuin van de gevangenis van Wortel en de therapeutische tuin van Leuven Centraal. 

Aansluitend is er de inspiratiegids voor de verbetering van het leefklimaat in justitiële inrichtingen