Kinder Psychiatrisch Centrum Genk

Het Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC) Genk richt op crisisinterventie, observatie en oriëntatie bij kinderen en jongeren.

KPC is gelegen op de zorgcampus Sint-Jan in Genk. Het gebouw gaat volledig op in het omringende landschap en is een oase van rust met prachtige binnentuinen.

Binnen het KPC Genk is men sinds september 2016 gestart met een miniboerderij met een moestuin en enkele kippen en konijnen. De doelgroep zijn kinderen met, een vermoeden van, een kinderpsychiatrische stoornis en de leeftijd varieert tussen de 6 en 12 jaar.

In het academiejaar 2018-2019 is er een eerste projectstage van een laatstejaars studente ergotherapie van Hogeschool PXL. Doel is om te kijken hoe de tuin(werking) nog meer kan aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en kan ingeschakeld worden binnen de bestaande werking en therapieën.