Gevangenis Hasselt

Sinds 2019 leeft binnen de muren van de gevangenis van Hasselt het idee om een tuinproject voor de bewoners op te starten. Dit kadert binnen een plan om de huidige wandelingen te vergroenen met het oog op welzijn en gezondheid van de gedetineerden.
In eerste instantie worden de wandelingen van de drugsvrije en vrouwenafdeling bekeken. Via verhoogde bakken wordt groen binnengebracht op de wandelingen. In samenspraak met de gedetineerden bekijken studenten van Hogeschool PXL welke planten en activiteiten mogelijk zijn.   

 

 

Een volgende stap is om via een participatief ontwerpproces en op basis van evidence based design de wensen en behoeften van alle betrokkenen om te zetten  in een tuinontwerp, beplantings- en beheersplan. Doel is te komen tot een gezamenlijk ontwerp dat voldoet aan de behoeften van de gebruikers. Dit doet de tuin groeien in eenieders hoofd en leidt bij de ingebruikname tot een ‘owner- and stewardship’ van de gebruikers van de tuin. ‘Het is onze tuin waarop we trots zijn en die we met de beste zorgen omringen’.

Na de aanleg wordt gekeken hoe de tuin als levend medium zo optimaal mogelijk kan ingeschakeld worden voor de verbetering van de levensomstandigheden, toekomstige re-integratie, van de gedetineerden
In een volgende fase zullen de andere afdelingen een groene facelift krijgen en zal de buitenzone aan de bezoekersafdeling kindvriendelijk ingericht worden. Aansluitend zullen de niet-toegankelijke zones (grasvelden tussen binnen- en buitenmuur) beheerd worden als bloemrijke graslanden met accent op natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Vergroening van de gevangenis van Hasselt, een samenwerking tussen