Vormingen

September 2021 is de vorming tuintherapeut en ontwerper van therapeutisch groen  gestart bij SyntraPXL, campus Hasselt. 

De avondopleiding duurt 1,5 jaar en is een samenwerking tussen Syntra, Hogeschool PXL en vzw Terra-Therapeutica. 

Kandidaat cursisten kunnen voor meer informatie terecht bij SyntraPXL – campus Hasselt

Wel kan U steeds op ons beroep doen voor een vrijblijvende presentatie over de mogelijkheden van tuintherapie en therapeutische tuinen binnen uw organisatie.