Leuven Centraal

In de gevangenis van Leuven Centraal is er een uitdrukkelijke vraag naar een ‘therapeutische tuin’. De gevangenis van Leuven Centraal is een Ducpétiaux-gevangenis daterend van 1860. Het concept is een stervorm met een centrum voor toezicht en aanleunend zes vleugels.

Een van de vleugels biedt na renovatie ruimte aan 100 gedetineerden. Het doel is deze vleugel te reserveren voor de wat zwakkere gedetineerden die moeilijk functioneren tussen de anderen, dit omwille van diverse redenen. De toekomstige bewoners zijn oudere gedetineerden die niet meteen uitzicht hebben op vrijlating en met een problematiek van verveling, uitzichtloosheid, alles al gezien hebben … Er zullen eveneens mensen verblijven met een mentale beperking die slachtoffer zijn van pestgedrag en voorwerp van intimidatie binnen de groep.

De intentie is om aansluitend aan deze gerenoveerde vleugel een tuin aan te leggen waar deze groep gebruik van kan maken op welbepaalde uren, dit in het verlengde van het vrije regime op hun vleugel. Het is geen moestuin voor enkele tuiniers maar een mooie buitenomgeving gericht op alle bewoners van de gerenoveerde vleugel, een therapeutische tuin die beantwoordt aan diverse doelstellingen. Het achterliggend idee is af te stappen van het concept van ‘luchten’ tijdens een wandeling op een eentonige kale vlakte om te komen tot een ‘therapeutische tuin’ die een meerwaarde is op diverse levensdomeinen.

Het ontwerp van de tuin berust bij een ontwerpgroep bestaande uit de gedetineerden, personeel van Leuven Centraal, versterkt met een student groenmanagement van Hogeschool PXL en medewerkers van VZW Terra-Therapeutica   

De eerste werken

                                                           

Dank zij de inzet van de gedetineerden en het personeel en de inzet van diverse partners (waaronder een bijdrage van 2000 euro van CERA voor de aanschaf van planten) werden in 2018 momenteel de eerste stappen gezet in de aanleg van de tuin.  

… en in 2019 is de tuin een realiteit waardoor ‘de wandeling en beluchten’ tot het verleden behoren. 

In 2021 wint de therapeutische tuin van de Leuvense Centrale gevangenis de ‘European Award for Ecological Gardening’ in de categorie ‘Tuinen voor gezondheid, zorg en therapie’ 

Dankzij de ondersteuning van het Agentschap Natuur en Bos, dit in het kader van de projectoproep ‘Natuur in je Buurt 2020, kan vanaf 2021 een volgende stap gezet worden. Ditmaal wordt  de buitenste gordel van de gevangenis opgewaardeerd en gediversifieerd via bloemenweiden, fruitbomen…. Daarvoor worden er groene en biodiverse zichten gecreëerd voor gedetineerden uit verschillende cellenblokken en voor het personeel. Deze vergroening schakelt zich tegelijk in het het klimaatplan van de stad Leuven, Leuven2030

De vergroening van de Centrale gevangenis van Leuven, een samenwerking van