Sint-Franciscusziekenhuis -Heusden-Zolder

De huidige tuin van het Sint-Franciscusziekenhuis is een kale vlakte waar de wind vrij spel heeft. Het is een omgeving die niet uitnodigt en zelden gebruikt wordt door het personeel. Een aangepaste tuin in een hospitaalcontext laat toe te ontsnappen uit een klinische stressvolle werksituatie en even op adem te komen in een ‘normaliserende’ omgeving met een gevoel van vrijheid.

  Wat dit project beoogt is een eerste stap te zetten in de omvorming van een ‘psychologisch harde omgeving’ naar een ‘psychologisch helende omgeving’, dit via het aanbieden van een
  ‘aantrekkelijke en rustgevende groene oase’. ‘Green breaks’ in deze zone zorgen ervoor dat zorgpersoneel:
  – een grotere jobtevredenheid kent
  – zich mentaal kan herbronnen van stress en concentratieproblemen

  Hiervoor beroepen we ons voor ontwerp en beplanting op de theorieën van Ulrich en Kaplan & Kaplan . Herhaald wetenschappelijk onderzoek heeft het effect aangetoond van deze theorieën op het vlak van stressreductie en jobsatisfactie.

  De tuin wordt eveneens opengesteld voor andere gebruikers, meer bepaald de bewoners van het nabijgelegen woonzorgcentrum en de gebruikers van de spoeddienst.

  De effecten van en mooie aantrekkelijke tuin binnen de ouderenzorg zijn goed onderbouwd. Hiernaast biedt de tuin diverse de mogelijkheden voor de familie/verwanten die de patiënt naar de spoeddienst vergezellen, meer bepaald
  – Een rustige plaats om bepaalde boodschappen te communiceren
  – Een wachtplaats voor de bezoekers in een rustgevende omgeving

  Momenteel is het ontwerp van de tuin klaar.

  Een tuin voor het zorgpersoneel van het Sint-Franciscusziekenhuis, een samenwerking van