Volkstuin Sint-truiden

Binnen het volkstuinencomplex van Sint-Truiden beheert het Centrum voor basiseducatie een volkstuin. Deze moestuin richt zich op politieke vluchtelingen.

Voor de doelgroep voor wie het aanleren van Nederlands in klassikaal verband te hoog gegrepen is, wordt de tuin en het tuinieren aangewend om Nederlands te leren in en ongedwongen sfeer.

Samen met het LIGO (vroegere Centrum voor Basiseducatie), VELT en Hogeschool PXL wordt bekeken:

  • Hoe we de omgeving zo goed mogelijk kunnen inrichten om van deze tuin een zo optimaal mogelijke leeromgeving te maken
  • Hoe we ‘groen’ kunnen aanwenden binnen het integratietraject van politieke vluchtelingen, zowel op inburgerings- als werkvlak
  • In hoeverre groen een rol kan spelen in het aanpassingstraject van deze mensen
  • De impact van groen en aanverwante activiteiten op het vlak van welzijn en gezondheid

Een samenwerking van