Doelstellingen

De doelstellingen zijn heel divers en worden ingevuld naargelang de doelgroep en te bereiken resultaten.

Ruwweg kunnen we een onderscheid maken in 2 soorten doelstellingen

  1. groepsdoelstellingen (groepsgerichte benadering) 
  2. individuele doelstellingen (individueel handelingsplan waarbij de doelstellingen worden bepaald in overleg met de cliënt/zorginstelling) 

Meer info: doelstellingen.