’t Peike

De penitentiaire instelling van Wortel was tot 1993 een landlopers kolonie met een oude traditie van tewerkstelling in de landbouw. De volkstuin zelf zal opgericht worden binnen de muren van Wortel. Het project past binnen het “Decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden”.

Het inrichten van een volkstuin is gericht op de eerder zwakkere gedetineerden die met het onderwijs-, hulp- en dienstverleningsaanbod van de Vlaamse Gemeenschap en gevangenisarbeid van Justitie niet of moeilijk bereikt worden. Met zwakke gedetineerden bedoelen we personen met een verstandelijke/psychiatrische beperking, gedragsproblemen, psychosociale problematiek.

Vanaf midden 2016 proberen we voor gevangenen met een bijzondere problematiek een kleine moestuin te ontwikkelen. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gedaan en een eerste oogst van courgetten en pompoenen is verwerkt. Terra-Therapeutica ondersteunt samen met Hogeschool PXL dit project: 4 studenten ergotherapie lopen gedurende het academiejaar 2016-2017 stage in de instelling en wij stellen onze expertise ter beschikking.

Een opvolging voor de volgende academiejaren is verzekerd door Frans in samenwerking met studenten ergotherapie van Hogeschool PXL (zie onderstaand artikel). Frans is als vrijwilliger sinds het begin betrokken bij het project en constante factor doorheen de tuinwerking.

Waar in het begin het accent lag op de moestuin is dit doorheen de jaren geëvolueerd naar andere aspecten van groenbeleving: een mooie zitplaats, een bloementuin, kippenhok,…

 

Een sfeerbeeld van ’t Peike, artikel ‘Grijze plunjes groene vingers’, Het Nieuwsblad, 19 juni 2017.

 

’t Peike een samenwerking van:

logo-justitiecaw   cellmade-logo-pos-300x160   1314_logo_pxl_hogeschool