Tuintherapie

Tuintherapie is een professioneel uitgevoerde behandelingsmethode die gebruik maakt van groen (activiteiten) om tegemoet te komen aan specifieke therapeutische noden of behoeften van personen met een zorgnood. De focus ligt op het maximaliseren van sociaal, cognitief, fysiek of psychologisch functioneren en/of het verbeteren van het algemeen welzijn en gezondheid.

Tuintherapie is een aanvullende therapie die vertrekt vanuit de reguliere zorgverstrekking en schakelt zich in binnen een bestaand zorgtraject. Belangrijk is multidisciplinair overleg met de andere zorgverstrekkers. 

Tuintherapie en het ontwerp van therapeutische tuinen zijn op het vlak van vorming en opleiding aparte disciplines.

In de praktijk vormen tuintherapie en therapeutische tuinen één geheel. Een prachtige therapeutische tuin is geen meerwaarde als de bewoners niet gestimuleerd worden er gebruik van te maken (via tuintherapie)