Indeling

Discipline
 Horticultural Therapy 
Therapeutic Horticulture
 Vocational Horticulture
 Social Horticulture
Omschrijving Via activiteiten met de natuur/ planten bepaalde doelstellingen op medisch, psychisch,.. vlak bekomen Via activiteiten met natuur/ planten welzijn verbeteren Beroepsvaardigheden aanleren via activiteiten met natuur/planten. Plezier en ontspannende van samentuinieren
Domein van HERSTEL, REVALIDATIE, THERAPIE RECREATIE, ANIMATIE BEROEPSOPLEIDING GEMEENSCHAPS-VORMEND, SOCIALE SECTOR
Benadering is Individueel Groepsgericht Groepsgericht Groepsgericht
Inschakeling van Tuintherapeut Tuintherapeut Tuintherapeut

Tuintherapeut

Vrijwilligers

Bovenstaande indeling is deze gehanteerd door de AHTA (American Horticultural Association); meer info AHTA en Horticultural Therapy .

In Britse benaming ‘Social and Therapeutic Horticulture” merken we dat er enigszins andere klemtonen worden gelegd.  

“Social and therapeutic horticulture is the process of using plants and gardens to improve physical and mental health, as well as communication and thinking skills. It also uses the garden as a safe and secure place to develop someone’s ability to mix socially, make friends and learn practical skills that will help them to be more independent. “

In de praktijk kunnen de disciplines mekaar overlappen. Het zijn overwegend de 3 eerste disciplines die centraal staan bij tuintherapie en waarbij de inschakeling van een tuintherapeut aangewezen is.

  • Horticultural therapy is the use of plants by trained professionals as a medium thorough which certain clinical defined goals may be met.
  • Therapeutic horticulture is the process by which individuals may develop well-being by using plants and horticulture. This is achieved by active or passive involvement.
  • Vocational Horticulture vinden we terug bij zorgboerderijen, sociale economie,…
  • Social Horticulture is het domein van ‘samentuinen’,…