Maasmosem Inclusie(f)

Samen met het OCMW heeft Limburg.net een volkstuin aangelegd in Dilsen-Stokkem. We hechten veel belang aan tuinieren en composteren. Waarom? Bijna 50% van de afvalberg bestaat uit organisch afval. Nochtans kan je veel van dit afval composteren. Daarom zet Limburg.net sterk in op sensibilisering: denk aan de kippenactie, de verkoop van compostvaten en de volkstuinen. Naast ecologisch verantwoord tuinieren, besteedt men in ‘Maasmoosem’ veel aandacht aan het maatschappelijk aspect.

De centrumleider van het dienstencentrum van het OCMW van Dilsen-Stokkem, Gabriëlla van Grootel, legt uit: “De ‘Maasmoosem’ ligt dicht bij een woonzorgcentrum en een dienstencentrum, we wilden hen dan ook bij de volkstuin betrekken. We zijn een samenwerking aangegaan met Terra Therapeutica, een organisatie die mens en natuur samenbrengt om het welzijn van kwetsbare personen positief te beïnvloeden. Zo hebben we bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijke plantenbakken geïnstalleerd. Jong of oud, hulpbehoevend of niet, iedereen vindt zijn plek in de ‘Maasmoosem’. Het is een echte meerwaarde voor de gemeente, dat merken we aan de lovende reacties.” 

Binnen de zorgcampus van ‘Dilsen Stokkem’ is een samenwerking ontstaan tussen diverse partners, gericht op het verhogen van het welzijn en de gezondheid van de bewoners, kwetsbare ouderen.Diverse projecten vloeien er samen tot een mooi geheel waardoor in de toekomst de zorgcampus uitgroeit tot een ‘healing environment’ voor alle bewoners, zowel voor deze van de zorgcampus als van Dilsen-Stokkem.De activiteiten die er ontwikkeld  worden zijn 

  • Een ecologische volks/samentuin voor de dorpsbewoners als bewoners zorgcampus.
  • Sinds 2017 een aanbod tuintherapeutische activiteiten het ganse jaar door.
  • Therapeutische tuintjes in de directe nabijheid van het Woonzorgcentrum; een eerste realisatie is de aanleg van de belevingstuin ’t Hofke (mei 2017). Deze tuin leunt aan bij de leefruimte van de Bakermat, de afdeling voor bewoners met dementie.

                       

De voorbereiding van ’t Hofke                                           Het resultaat Maasmosem Inclusie(f)

Een samenwerking van:

1314_logo_pxl_hogeschool   Basic CMYK  logo-terra-therapeutica  Print   logo-limburg-net