Theorieën

Rondom natuur en welzijn circuleren diverse theorieën. Genetisch hebben we een aangeboren verbondenheid met de natuur, de oermens in de savanne zocht naar plaatsen die veiligheid en geborgenheid boden, hoe kwetsbaarder we zijn hoe groter de voorkeur voor lieflijke natuur,… .

Deze evolutionaire theorieën evolueren onder culturele invloeden waardoor andere voorkeuren ontstaan, gevormd door sociale, culturele en persoonlijke kenmerken. Bepaalde elementen blijven universeel gewaardeerd (water,…) terwijl andere, zoals  open landschappen, divers geïnterpreteerd worden naargelang onze  voorkeuren.

Onderstaande link is een synthese van de diverse theorieën die de band ‘natuur/groen en welzijn/gezondheid’ pogen te verklaren.

(Theorie)