Gevangenis Hasselt

 

Een gevangenis is een stressvolle omgeving gekenmerkt door diverse stressoren (geen privacy, lawaai…). De huidige wandelingen en beluchtingen op een monotone verharde binnenkoer zijn de enige ogenblikken dat de gedetineerden buiten komen. 

 

Doel is af te stappen van het idee van ‘beluchten, de wandeling’ en te komen tot het doorbrengen van vrije tijd in een buitenomgeving die past binnen de huidige politiek inzake welzijn en gezondheid binnen detentie. Tuintherapie en therapeutische tuinen sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van de sociale hulpverlening aan gedetineerden, namelijk het bevorderen van de re-integratie en de detentieperiode op een humane wijze laten verlopen.

Hoe de gedetineerden van de vrouwenafdeling hun wandeling zien

Een volgende stap is om via een participatief ontwerpproces en op basis van evidence based design de wensen en behoeften van alle betrokkenen om te zetten  in een tuinontwerp, beplantings- en beheersplan.

 

Doel is te komen tot een gezamenlijk ontwerp dat voldoet aan de behoeften van de gebruikers. Dit doet de tuin groeien in eenieders hoofd en leidt bij de ingebruikname tot een ‘owner- and stewardship’ van de gebruikers van de tuin. ‘Het is onze tuin waarop we trots zijn en die we met de beste zorgen omringen’.

Na de aanleg wordt gekeken hoe de tuin als levend medium zo optimaal mogelijk kan ingeschakeld worden voor de verbetering van de levensomstandigheden, toekomstige re-integratie, van de gedetineerden. 

In een volgende fase zullen de andere afdelingen een groene facelift krijgen en zal het ongebruikte voetbalveld ingeschakeld worden als een leerwerkplek voor groen (telen vaste planten …). Aansluitend zullen de niet-toegankelijke zones (grasvelden tussen binnen- en buitenmuur) beheerd worden als bloemrijke graslanden met accent op natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Dankzij de ondersteuning van het Agentschap Natuur en Bos kunnen we vanaf 2021 de tuin aan het bezoekerscomplex vergroenen.  Zo moet deze ruimte een familievriendelijke setting worden, gericht op het verbeteren van de ouder-kind relatie.

zicht op de huidige bezoekerstuin

 

Ontwerpschets bezoekerstuin met onderaan speelzone en bovenaan rust- en ontmoetingszone

Vergroening van de gevangenis van Hasselt, een samenwerking tussen