Kinderdagverblijf De Ketteflet – Leuven

De heilzame invloed van groen voor de ontwikkeling van kinderen is uitvoerig gedocumenteerd. Diverse initiatieven (Pimp je speelplaats, schoolmoestuinen …) zorgen ervoor dat kinderen opgroeien en schoollopen in een gezonde en groene omgeving.

Wat weinig aan bod komt is het effect van de blootstelling aan groen in de eerste levensjaren, meer bepaald de ‘rol van een groene omgeving’ binnen de kinderopvang’. Baby’s worden geboren met het instinct om te ontdekken en te leren hoe de wereld van mensen en voorwerpen werkt. Een natuurlijke omgeving is hierbij de meest stimulerende omgeving om te groeien en te ontdekken.

Kinderdagverblijf De Ketteflet richt zich hoofdzakelijk op kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Meer dan 65% van de kinderen uit De Ketteflet komt uit een kwetsbaar gezin en woont in de wijk Sint-Maartensdal. De meeste kinderen wonen in hoogbouwappartementen en komen in hun thuissituatie weinig tot niet in contact met de natuur. De huidige inrichting van het kinderdagverblijf kan hieraan momenteel weinig verhelpen.

Via dit initiatief wil het kinderopvangverblijf Ketteflet het roer omgooien en groen integreren in hun werking zodanig dat hun ukkies ‘groen’ met de paplepel ingegoten krijgen.

De vergroening vertrekt vanuit onze visie dat elk kind recht heeft op contact en verbondenheid met anderen en de wereld rondom hen.

De vergroening van de Ketteflet, een samenwerking van