SPIKA – PZ ASSTER

Spika is binnen het psychiatrisch ziekenhuis Asster de afdeling voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar met een psychiatrische problematiek of een vermoeden ervan.

Onze opdracht bestaat uit het aanbieden van poliklinische psychiatrische consulten, outreaching, residentiële crisisinterventie, opmaken van een diagnostisch bilan en behandeling.

Binnen Spika wenst men zo weinig mogelijk gebruik te maken van vrijheid beperkende maatregelen (VBM). Toch zijn er soms situaties waarbij men genoodzaakt is om deze toe te passen ter bescherming van het kind of de jongere en/of anderen.

Vandaar het idee om de natuur in te schakelen als middel om VBM te beperken. Concreet werd gedacht aan een ‘safe garden’, een afgesloten tuin waar jongeren in een veilige omgeving alleen buiten kunnen zijn maar waar voldoende toezicht kan geboden worden. Een soort ‘gesloten’ tuin waar de jongere tot rust kan komen of zich ontspannen. Een tuin die zowel door jongeren als personeel veilig en aangenaam wordt ervaren.

Begin 2019 werd samen met de jongeren, personeel en management een participatief proces opgestart voor het ontwerp van de safe garden. De jongeren speelden een prominente rol in de uitwerking van het ontwerp.

Dit resulteerde uiteindelijk in een ontwerp van een ‘safe garden’. Midden 2019 werd door Minister Jo Vandeurzen de projectaanvraag voor de safe garden goedgekeurd.

De termijn voor de realisatie van de ‘safe garden’ is vastgelegd op 2 jaar.

De safe Garden van SPIKA, een samenwerking van