Doelgroepen

Problematiek Doelgroepen tuintherapie
Psycho-sociaal Post-Traumatische Stress Stoornis
Psychiatrie
Burn-out, stress,…
Asielzoekers, vluchtelingen
Sans-Papiers
Gedetineerden
Armoede
Eenzaamheid
Lichamelijk/sensorisch Visuele beperking
Fysieke beperking
Revalidatie
Ziekenhuis
Ontwikkeling Jongeren
Mentale beperking
Zorg Ouderen
Dementie
Palliatief

De cliënten van tuintherapie zijn mensen die omwille van diverse redenen uit de boot vallen of even nood hebben aan ‘halt houden’. Tuinieren is een werk dat traagheid en zorgzaamheid vereist; hierdoor komen de tragere, de minder productieve en onhandige deelnemers er wel aan bod. Een tuin is de plaats bij uitstek waar andere ritmes en wetten heersen dan in een complexe en snelle samenleving.