Tuintherapeut

Tuintherapeut?

Tuintherapeuten zijn werkzaam binnen de zorgsector. Hun cliënten zijn mensen met psychische klachten, psychiatrische stoornissen, lichamelijke handicaps of cognitieve beperkingen. Het is de taak van de tuintherapeut om te voorzien in het materiaal en het gereedschap dat appelleert aan de behoeften van de cliënt, dit binnen een gepaste structuur. In een sfeer van vertrouwen tracht hij de gewenste verandering te bekomen. 

Een tuintherapeut is lid van een multidisciplinair team. Hij mag zich nooit in de plaats van dokters, psychologen,… stellen voor wat betreft diagnose en behandelingswijze. Wat hij kan aanreiken aan een hulpbehoevende is het wonder van de natuur.

Tuintherapeut als facilitator:

Een tuintherapeut is een facilitator als hij zijn kennis en ervaring gebruikt om via het medium groen/natuur zowel gezondheid als welzijn van zijn cliënt te verhogen via het stellen van duidelijk omlijnde doelstellingen.

Opleiding

opleiding-iggtZowel qua opleiding als uitoefening moeten we tuintherapie inbedden binnen de bestaande zorgstructuren en opleidingen. In Vlaanderen bestaat er momenteel een opleiding tot tuintherapeut en ontwerper van therapeutisch groen bij SyntraPXL (campus Hasselt)