Wie zijn we?

Onze werking

 • Het op kaart zetten van tuintherapie en therapeutische tuinen in Vlaanderen dit via voordrachten, ondersteuning & advies.
 • Het bundelen van de kennis, methodieken en expertise hieromtrent. De huidige initiatieven en projecten rondom tuintherapie in Vlaanderen zijn veelvuldig doch ze vormen als het ware ‘eilandjes van hoop’ zonder samenhang en onderbouw.
 • Het uitbouwen van een opleiding tot tuintherapeut en ontwerper van therapeutische tuinen

Oprichters

Stichtende leden in 2014 :

 • Ellen Dehennin (directeur), ergotherapeute Universitair Psychiatrisch Centrum Kortenberg, tuinieren met mensen met dementie
 • Luc Vanhoegaerden (Voorzitter), ex-Velt, medestichter van het project ‘Samentuinen’ in Vlaanderen.
 • François Jacobs, Limburg-net, stichter van het project ‘Samentuinen’ in Limburg
 • Liesbeth Reynders, onderwijskracht met een affiniteit voor de jongerenwerking
 • Chris Van Bastelaere, manusje-van-alles binnen de groep
 • Herman Vereycken, als vrijwilliger (ge)werkt in een tuin met mensen zonder papieren, mensen met dementie, mensen met een mentale beperking,…

Vanaf februari 2016 is Terra-Therapeutica een vzw.

Medewerkers 

Vrijwilligers

 • Chris Van Bastelaere, boekhouding, ledenbeheer …
 • Herman Vereycken, coördinator

Partners 

Hogeschool PXL – afdeling ergotherapie en groenmanagement; praktisch vertaalt deze samenwerking zich in een engagement binnen concrete projecten, de organisatie van vormingen en studiedagen, begeleiden van studenten via stages en afstudeerwerken, jaarlijkse summerschool, …

En Afvalintercommunale Limburg.net, de drijvende kracht achter de samentuinen in Limburg; in therapeutische tuinen & tuintherapie ziet Limburg.net een verlengstuk aan dit succesverhaal. 

goededoelen_nl