Wie zijn we?

Onze werking

 • Het op kaart zetten van tuintherapie en therapeutische tuinen in Vlaanderen dit via voordrachten, ondersteuning & advies.
 • Het bundelen van de kennis, methodieken en expertise hieromtrent. De huidige initiatieven en projecten rondom tuintherapie in Vlaanderen zijn veelvuldig doch ze vormen als het ware ‘eilandjes van hoop’ zonder samenhang en onderbouw.
 • Het uitbouwen van een opleiding tot tuintherapeut en ontwerper van therapeutische tuinen

Medewerkers en oprichters

Sinds begin 2014 zijn volgende mensen werkende rondom tuintherapie :

 • Ellen Dehennin, ergotherapeute Universitair Psychiatrisch Centrum Kortenberg, tuinieren met mensen met dementie
  François Jacobs, Limburg-net, stichter van het project ‘Samentuinen’ in Limburg
  Liesbeth Reynders, onderwijskracht met een affiniteit voor de jongerenwerking
  Chris Van Bastelaere, manusje-van-alles binnen de groep
  Luc Vanhoegaerden, ex-Velt, medestichter van het project ‘Samentuinen’ in Vlaanderen.
  Herman Vereycken, als vrijwilliger (ge)werkt in een tuin met mensen zonder papieren, mensen met dementie, mensen met een mentale beperking,…

Vanaf februari 2016 is Terra therapeutica een vzw.

Voor onze dagelijkse werking kunnen we beroep doen op een werkgroep ‘activiteitenfiches’ bestaande uit mensen uit het werkveld (ergotherapeuten, animatoren en vrijwilligers werkzaam in Woonzorgcentra, psychiatrische ouderenzorg,…). Ze ontwikkelen zinvolle activiteitenfiches rondom natuur, tuinbeleving,… als een belangrijke aanvulling in de zorg.

Een werkgroep ‘therapeutische tuinen’ bestaande uit professionele tuin- en landschapsarchitecten en tuinaannemers. Ze stellen de technische vereisten voor de aanleg van therapeutische tuinen op en ijveren voor een vorming ‘ontwerper van therapeutische tuinen’.

Hogeschool PXL – afdeling ergotherapie en groenmanagement; praktisch vertaalt deze samenwerking zich in een engagement binnen concrete projecten, de organisatie van vormingen en studiedagen, studenten via stages en afstudeerwerken, wetenschappelijke dienstverlening,…

En Afval intercommunale Limburg.net, de drijvende kracht achter de samen tuinen in Limburg; in therapeutische tuinen & tuintherapie ziet Limburg.net een verlengstuk aan dit succesverhaal. Naast logistieke en financiële ondersteuning zijn ze mede partner voor projecten binnen de provincie Limburg.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • een voordracht op maat over tuintherapie & therapeutische tuinen (desgewenst met stand over tuintherapie en therapeutische tuinen)
 • voor tuintherapie 
  • advies bij het opstarten van tuintherapie
  • uitwerken van een tuin therapeutisch jaarprogramma
  • tuintherapeutische begeleiding 
 • voor therapeutische tuinen
  • advies bij de inrichting van de buitenomgeving als therapeutische zone
  • via een workshop uw idee van een therapeutische tuin in goede banen leiden
  • ontwerp van een therapeutische tuin.

Prijzen

Voor tuintherapie & therapeutische tuinen werken we samen met professionele ergotherapeuten en tuinarchitecte: 

 • eerste gesprek en voordracht: gratis
 • verder verloop : prijzen in overleg te bepalen met ergotherapeuten & tuinarchitecten die met ons samenwerken

Steun ons

Mochten jullie lid willen worden van onze VZW, het lidgeld bedraagt 10 euro/jaar. Ons rekeningnummer is BE43 0689 0477 4601 (met vermelding van ‘lidgeld, naam & emailadres’).

Wat krijgen jullie ervoor terug:

 • Onze onvoorwaardelijke liefde;
 • Kortingen bij studiedagen, vormingen,… georganiseerd door Terra-Therapeutica;
 • Betrokkenheid bij onze werking (nieuwsbrief,…);
 • Op aanvraag onze brochure.

goededoelen_nl