ORION PZ ASSTER

De Lock down was zeer ingrijpend voor personen met een psychose. Isolatie, het opschorten van therapieën … doorbrak de dagdagelijkse structuur en zorgde voor onrust, verwarring, angst en agitatie bij deze doelgroep.

Voor personen die al te kampen hadden met angststoornissen en/of psychoses was de aanblik van hun vertrouwde therapeut of begeleider met een mondkapje heel verwarrend en beangstigend.

Vandaar de intentie om te onderzoeken hoe de ‘buitenomgeving en groen’ kan zorgen voor het handhaven en optimaliseren van de sociale interacties met familie, zorgverleners, medebewoners en therapeuten, dit binnen de afdeling Orion (Psychosezorg PZ Asster – campus Stad).

Huidig zicht op de binnentuin
Ontwerpschetsen gerenoveerde binnentuin

Hierbij worden 2 pistes bewandeld:

  • de inschakeling van een tuin -en landschapsbureau met expertise in het ontwerp van therapeutische tuinen Kris Schurmans). Doel is de directe buitenomgeving van de afdeling Psychosezorg (momenteel een verhard binnenplein) optimaal in te richten voor behoud en herstel van de sociale contacten, dit het ganse jaar door (Being of belevingscomponent). Dit project is mogelijk dankzij de ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting en voorbereidend werk van een studente verpleging van Hogeschool PXL. 
  • uittesten welke (groen)activiteiten betekenis- en waardevol zijn voor sociale interactie (Doing of actieve component): TeTh in samenspraak met Hogeschool PXL.

Een samenwerking van