Buurtboomgaard in Oudsbergen

In het centrum van Oudsbergen ligt een perceel met hoogstamfruitbomen (boomgaard) en een bijenhal.

Om het unieke karakter van deze boomgaard niet verloren te laten gaan, wil de gemeente overgaan tot grondaankoop. De boomgaard zal in de toekomst opengesteld worden voor het publiek en zo kreeg dit project de naam “Buurtboomgaard”.

 

De buurtboomgaard is een educatief en sociaal project. Naast activiteiten als in groep leren snoeien, samen fruit plukken en confituur maken wil de buurtboomgaard vooral een sociale en verbindende rol spelen. Kortom, een plaats waar men zowel kan samenkomen als ongedwongen genieten van de rust in de natuur.

In de werking en toegankelijkheid van de buurtboomgaard wil men de ganse dorpsgemeenschap betrekken, ook personen met een zorgnood. Denken we hierbij aan de bewoners van het woonzorgcentrum, personen in kansarmoede, mensen met een beperking …

Vanuit de werkgroep (gemeentebestuur, VELT, Nationale Boomgaardenstichting, Natuurpunt, wereldwinkel, Limburg.net …) die dit project ondersteunt is ons gevraagd om te bekijken hoe we deze kwetsbare doelgroepen mee kunnen betrekken bij de Buurtboomgaard.

 

Hiervoor stellen we samen met het gemeentebestuur en de lokale actoren een overzicht op van de potentiële kandidaten.

Deze zullen geïnviteerd worden voor een terreinbezoek waarna samen bepaald wordt wat de mogelijkheden en kansen zijn voor hun organisatie, welke aanpassingen vereist zijn ….

De sociale en technische analyse zal aan de werkgroep voorgelegd worden.